Перша редакція проекту ДСТУ EN 12697-11:201_

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розроблення першої редакції

проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 12697-11:201_ (EN 12697-11:2012, IDT) Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 11. Визначення зчеплюваності між мінеральним матеріалом і бітумом

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 12697-11:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими
сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «ДерждорНДІ»,

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;

e-mail: gonchvv@dorndi.org.ua

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за e-mail: gonchvv@dorndi.org.ua

ДСТУ EN 12697-11